සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

කෝටිපති ශනිදා තවත් දස කෝටිපතියෙකු බිහිකරයි!

12-October-2017

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් වෙළඳපලට ඉදිරිපත් කර ඇති ලොතරැයි අතරින් වැඩිම ආරම්භක සුපිරි ජයමල්ල හිමි කෝටිපති ශනිදා 200 වන වාරයේ 2017/10/10 දින දිනුම් ඇදීමේදි රුපියල් 10,45,65,936/- ක ජයමල්ල මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ ටිකට් පතකට හිමි වී ඇත. මීට අමතරව කෝට්පති ශනිදා ටිකට්පත මගින් පසුගිය මාස 18ක් තුලදි, බදුල්ල දිස්ති‍්‍රක්කයෙන් රුපියල් කෝටි 9.8 ක් ද ,ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක්කයෙන් රුපියල් කෝටි 8.1ක් ද, කොළඹ දිස්ති‍්‍රක්කයෙන් රුපියල් කෝටි 7.7 ක් වශයෙන් ජයග‍්‍රාහකයින් තිදෙනෙකු බිහි කර ඇත.
ශ්‍රී‍්‍ර ලාංකීය ජනතාව සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ කෝටිපති ශනිදා කෙරෙහි තබා ඇති වීශ්වාසයත් බැඳීමත් මේ මගින් තව තවත් තහවුරු වෙයි.


සංවර්ධන ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින්ගේ සරසවි වරම් ලද දූපුතුන්ට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ශිෂ්‍යත්වයක්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ යාපනය අලෙවි නියෝජිත සමුඵව
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අම්පාර හා මඩකලපු දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි අලෙවි නියෝජිතයින්ට අලෙවි කුටි බෙදා දෙයි.