அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

அபிவிருத்தி லொத்தா; சபையிடமிருந்து திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கு 30 விற்பனை குடில்கள் வழங்கப்பட்டன

03-January-2018

கிழக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி லொத்தா; விற்பனை முகவர்களுக்கு புதிய விற்பனை குடில்கள் வழங்கும் திட்டத்தின் முதல் கட்டம் புத்தாண்டின் ஆரம்பத்துடன் 2018.01.01ம் திகதி வெற்றிகரமாக செயற்படுத்தப்பட்டது.

அதற்கமைய திருகோணமலை மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி லொத்தா; விற்பனையில் ஈடுபடும் விற்பனை முகவர்களுக்கு புதிய விற்பனை குடில்கள் 30 வழங்கப்பட்டது.

இந் நிகழ்வானது அபிவிருத்தி லொத்தா; சபையின் கௌரவ தலைவர் திரு.எஸ்.ஏ.பீ.சூரியப்பெரும அவர்களின் தலைமையில் அபிவிருத்தி லொத்தா; சபையின் மேல் அதிகாரிகளின் பங்கேற்பில் ஆந்தகுளம்இ திருகோணமலை எனும் முகவரியில் உள்ள திருமதி.கே.பீ. மாலா ஸ்ரீயானி அவர்களின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.


Scholarships for the children of Sales Agents of DLB who are selected for Universities
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் யாழ் விற்பனை முகவர் சந்திப்பு
DLB distributes sales outlets and cash prizes to sales agents of Ampara and Batticaloa districts